Cliëntenraad

GAZO vindt het belangrijk dat patiënten kunnen meepraten over de zorg die zij ontvangen

Uw mening – als patiënt bij één van onze gezondheidscentra – vinden we erg belangrijk. Uw zorgvraag staat immers centraal in alles wat wij als GAZO doen. Wat loopt goed en wat kan beter of anders?
Daarom heeft GAZO een Cliëntenraad, de spreekbuis namens alle patiënten.

 

Wat doet de Cliëntenraad?
De Cliëntenraad vertegenwoordigt u als patiënt van GAZO. Enkele keren per jaar bespreekt de Cliëntenraad met de bestuurder de ontwikkelingen binnen GAZO als geheel en nieuwe initiatieven van de verschillende gezondheidscentra.
Wat betekent dit voor u als patiënt? Hoe kan de communicatie met en informatie voor patiënten verbeteren? Welke gevolgen hebben nieuwe regelingen of wetten voor patiënten en hoe gaat GAZO daar mee om? De Cliëntenraad geeft gevraagd en ongevraagd advies over zaken die met de organisatie en de zorgverlening te maken hebben. Op deze manier denkt en praat de Cliëntenraad mee over belangrijke zaken voor patiënten. Het bestuur van GAZO vindt de betrokkenheid van de cliënten belangrijk en betrekt de Cliëntenraad direct bij beleid en organisatorische zaken.  De Cliëntenraad is gesprekspartner van het bestuur en stelt daarbij het belang van u als patiënt voorop.

In de Cliëntenraad zitten vertegenwoordigers namens ieder gezondheidscentrum. Zij onderhouden contacten met het centrum, zijn op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en hebben een signaalfunctie.

 

Meedenken? Vragen? Ideeën?
Wilt u meedenken en meepraten over ontwikkelingen binnen GAZO? Heeft u ideeën over hoe de zorgverlening anders en beter kan? Heeft u vragen voor de Cliëntenraad? Wilt u lid worden?
Laat het ons weten via clientenraad@gazo.nl

 

Wie zitten er in de Cliëntenraad?

 • In 2016 ben ik lid geworden van de Cliëntenraad van GAZO en sinds 2018 ben ik voorzitter en contactpersoon voor Gezondheidscentrum Gein.

  Ik woon bijna 30 jaar in Zuidoost en ik vind het belangrijk dat de belangen van alle patiënten behartigd worden, hoe we als Cliëntenraad een goede spreekbuis kunnen  zijn voor de patiënten. Mijn streven is om als Cliëntenraad, vanuit het perspectief van de patiënt,  bij te dragen aan een goede communicatie met de patiënten en aan de kwaliteit van de zorg.

  U kunt contact met mij opnemen via clientenraad@gazo.nl

 • Ik ben Marga Meere, sinds maart 2017 lid van de Cliëntenraad. Lid worden van de Cliëntenraad was  voor mij vanzelfsprekend als vakbondsbestuurder. Medezeggenschap en invloed kunnen uitoefenen is ontzettend belangrijk. In dit geval van de Cliëntenraad gaat het om patiënten/cliënten. Hun belangen moeten goed vertegenwoordigd worden. Als oud-verpleegkundige én als vakbondsbestuurder weet ik daar wel wat van. Ik draag dan ook graag bij aan de belangenbehartiging en de medezeggenschap voor cliënten van GAZO als lid van de cliëntenraad.

  U kunt contact met mij opnemen via clientenraad@gazo.nl

 • Voor de Cliëntenraad van GAZO ben ik contactpersoon voor Gezondheidscentrum Klein Gooioord en sinds midden 2020 ook vice-voorzitter. Even voorstellen: ik ben 63 jaar, werk als zelfstandig professional in de zorg- en welzijnsector en woon sinds 1993 in Zuidoost.
  Ik wil mijn expertise op het gebied van zorg en welzijn inzetten voor  de Cliëntenraad, ook om meer aandacht te krijgen voor de (seksuele en gender) diversiteit onder de patiënten van GAZO. U kunt contact met mij opnemen via clientenraad@gazo.nl

 • Mijn naam is Wim ten Brink en ik woon als sinds 1984 in Reigersbos en ben al die tijd ook patiënt van GAZO en haar voorganger. Ik werk (vooral thuis) als softwareontwikkelaar voor een bedrijf in Rotterdam. Ik heb daarbij ook enige ervaring met de legale aspecten van het internet en welke gegevens bedrijven mogen verzamelen.

  Ik heb mij aangemeld bij de Cliëntenraad omdat ik een poster zag en ik wil meedenken op het ICT-gebied van de raad. Het gaat mij daarbij vooral om de technische middelen die de raad en GAZO zelf gebruiken om te kunnen communiceren met de cliënten en onderling. Mijn doel is dan ook om vooral te adviseren over technische ICT-toepassingen en oplossingen die tevens de privacy van de cliënt maar ook de medewerkers en de raad moet garanderen. Mijn streven is dan ook om vooral op te komen voor de privacybelangen  binnen geheel GAZO.

  U kunt contact met mij opnemen via clientenraad@gazo.nl

 • Ik ben Franklin Olivieira. Sinds 1976 woon ik met veel plezier in de Bijlmer. Dat geldt ook voor mijn  kinderen, 7 kleinkinderen en 2 achterkleinkinderen.

  Twee jaar geleden meldde ik mij aan voor de Cliëntenraad. Waarom? Om die vraag te beantwoorden moet ik terug naar een consult dat ik had in Klein Gooioord. Daar zag ik een poster hangen met informatie over de Cliëntenraad. Om de tijd te doden ben ik maar gaan lezen wat er op stond en de informatie kreeg gelijk mijn volle aandacht. Het is toch mooi te weten dat er een organisatie bestaat die zich bekommert om het welzijn op medisch gebied van haar burgers.
  Ik was meteen verkocht en meldde mij aan als contactpersoon voor Gezondheidscentrum Klein Gooioord. Dat ik met mijn aanmelding ook voor diversiteit zorg is mooi meegenomen.

  Mijn doel is dan ook om meer mensen uit mijn buurt te enthousiasmeren om zich aan te melden en te kijken of de Cliëntenraad ook iets voor hen is. En niet omdat het moet, maar omdat het mag.

  U kunt contact met mij opnemen via clientenraad@gazo.nl

   

 • Mijn naam is Raden Mas Willybudi Lodewijk Thoral. Ik ben geboren op 15 juni 1954 in de Republik Indonesia en op 2 september 1961 in Nederland aangekomen. Sinds 2018 ben ik lid van de Cliëntenraad van GAZO en contactpersoon voor Gezondheidscentrum Venserpolder. Ik hoop van nut te zijn voor de cliënten van GAZO.

  U kunt contact met mij opnemen via clientenraad@gazo.nl

 • Als docent heb ik in het VO en VSO gewerkt en als vrijwilligster met (de ouders van) (langdurig) zieke kinderen in een kinderziekenhuis. In het Gezondheidscentrum Nellestein zag ik in 2019 een folder waar de Cliëntenraad op zoek was naar nieuwe leden en dat trok mijn aandacht.
  Nu ik meer vrije tijd heb wil ik als lid van de Cliëntenraad meepraten vanuit de ervaring van patiënten/cliënten en zo ene bijdrage leveren aan het behoud en/of de verbetering van de kwaliteit van zorg.

  U kunt contact met mij opnemen via clientenraad@gazo.nl

 • Ik ben Patricia McNurlin en ruim 25 jaar woonachtig in Diemen Noord. Getrouwd en heb een zoon van 25. Drie dagen in de week ben ik werkzaam bij SANA (Stichting Accreditatie Nascholing Apotheekmedewerkers). SANA waarborgt de kwaliteit van nascholing binnen de apothekersbranche. Daarnaast ben ik bezig met het opzetten van mijn  eigen  coachingsbedrijf `Bewustvooruit`. Kwaliteit in de zorg vind ik net zo belangrijk als kwaliteit van leven. Vandaar dat ik mij vanaf mei 2020 als aspirant lid bij de Cliëntenraad heb aangesloten als contactpersoon voor Gezondheidscentrum Diemen Noord.

  U kunt contact met mij opnemen via clientenraad@gazo.nl

 • Mijn naam is Astrid Roijen, ik woon 34 jaar in Gein en ben patiënt in Gezondheidscentrum Gein. Mijn beroep is verpleegkundige, ik heb 39 jaar in ziekenhuizen gewerkt en daarna 5 jaar in de VVT en in een zorgvilla. Sinds 2019 werk ik in de wijkkliniek Eben Haëzer.
  Ik ben EHBO`er en burgerhulpverlener. Tevens ben ik beheerder van het eerste buurtkastje in Amsterdam Zuidoost (dit hangt aan de voorgevel van buurthuis Gein). Ik participeer in diverse instanties in de wijk, ben secretaris van de vereniging Gein3Dorp, voorzitter van het BPG (Bewoners Platform Gein) en ik ben actief voor het GOGD (Gebieds Overleg Gaasperdam Driemond). Ik ben lid van o.a. Arts en Leefstijl.
  Met een gezonde levensstijl kunnen veel ziekten voorkomen worden.

  Ik heb mij aangemeld voor de Cliëntenraad om de stem van de patiënten te laten horen inzake het Gezondheidscentrum Gein.

  U kunt contact met mij opnemen via clientenraad@gazo.nl