Zorgkosten

Wat wordt wel en wat wordt niet vergoed?

In Nederland heeft iedereen een basis zorgverzekering met een verplicht eigen risico. Een deel van de zorg die u ontvangt vanuit de huisartsenpraktijk wordt volledig door uw zorgverzekeraar vergoed vanuit de basisverzekering. Dat is de zogenaamde ‘reguliere huisartsenzorg’.

Voor een ander deel geldt een eigen risico. Hieronder geven we een korte uitleg.

Kosten huisartsenzorg

 • De reguliere huisartsenzorg wordt volledig vanuit de basisverzekering vergoed door uw zorgverzekeraar en valt niet onder het eigen risico.

  Reguliere huisartsenzorg bestaat uit telefoontjes, spreekuren en visites door huisartsen, doktersassistenten, praktijkondersteuners, physician assistants en verpleegkundig specialisten die onder verantwoordelijkheid van uw huisarts binnen de praktijk werkzaam zijn.

 • Een deel van de zorg valt onder het eigen risico. Dat betekent dat u voor deze zorg eigen risico betaalt aan uw zorgverzekeraar, tenzij u voor dat kalenderjaar al uw volledige eigen risico heeft betaald.

  Extra onderzoek, verwijzingen en medicatie via de huisarts vallen onder het eigen risico.

  Hieronder noemen we een aantal voorbeelden van zorg die onder het eigen risico valt. Deze lijst is niet compleet. Controleer daarom zelf altijd bij uw zorgverzekeraar of zorg onder het eigen risico valt of niet. Het gaat om onder andere:

  • Voorgeschreven medicijnen;
  • Bloedafname en -onderzoek;
  • CRP-sneltest;
  • Urineonderzoek (behalve bij een vermoeden blaasontsteking)
  • Alle kweken die worden afgenomen (inclusief SOA-test en kweken van ontlasting);
  • Uitstrijkjes*;
  • Teledermatologie;
  • Hartritmeonderzoek door middel van event recorder;
  • Onderzoeken in het ziekenhuis (bijvoorbeeld röntgenfoto, echo, CT-scan, ECG, holteronderzoek, laboratoriumonderzoeken, enzovoorts);
  • Bezoek aan een specialist in het ziekenhuis;
  • Bezoek aan een instelling voor psychologische hulp;
  • Bezoek aan een diëtist.

  *Dit geldt voor uitstrijkjes die worden aangevraagd door de huisarts. Uitstrijkjes in het kader van het Bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker worden door de overheid betaald en vallen niet onder het eigen risico.

 • U kunt een afspraak met uw huisarts kosteloos, tot 24 uur van tevoren, afzeggen. Als u zich niet afmeldt of niet verschijnt op een afspraak, dan zijn wij genoodzaakt u €15,- in rekening te brengen.