Disclaimer informatie website

Disclaimer
Ondanks de constante zorg en aandacht die Stichting GAZO aan de samenstelling van deze website besteedt, is het mogelijk dat informatie die op deze site wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is.

Wijzigingen
De informatie op deze website wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Aansprakelijkheid
De informatie op deze website is met uiterste zorg samengesteld. Toch wordt iedere aansprakelijkheid uitgesloten voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen of nalaten van handelen, op grond van informatie die op of via deze website beschikbaar is.

De website is niet bedoeld voor persoonlijke medische adviezen en vervangt in geen geval een medisch consult. Neem contact op met uw huisartsenpraktijk wanneer u gezondheidsklachten heeft.