Herhaalrecept aanvragen

Opnieuw medicijnen bestellen?

Herhaalrecepten zijn recepten voor medicijnen die u eerder heeft gekregen van uw huisarts en moet blijven gebruiken. U kunt herhaalrecepten op deze manieren aanvragen:

Voor veranderingen in uw recepten kunt u contact opnemen met uw huisarts via het telefonisch spreekuur of via een eConsult in het webportaal of de app van Uw Zorg online.