ZORG IN EN OM HET HUIS / HULPMIDDELLEN / ONDERSTEUNING

 

Heeft u zorg, een hulpmiddel of ondersteuning nodig? Hieronder leest u hoe u dit kunt regelen. In het algemeen geldt: u vraagt dit zelf aan en u heeft geen verwijzing van de huisarts nodig. Als een instantie aanvullende medische informatie nodig heeft, kan de huisarts dit verstrekken, maar alleen als u daar schriftelijke toestemming voor geeft.

 

 

Zorg in en om het huis

Heeft u vanwege een ziekte of beperking hulp nodig in het dagelijks leven (bijvoorbeeld in uw woning, uw sociale leven of bij vervoer)? Als mensen in uw omgeving u niet voldoende kunnen helpen, moet de gemeente u ondersteunen. Dat staat in de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO). Hierbij kunt u denken aan; huishoudelijke hulp, hulp bij vervoer, aanvraag voor een scootmobiel etc. Kijk op de website van de Gemeente Amsterdam of bel de gemeente: 14020.

Heeft u hulp nodig bij een aanvraag of twijfelt u over wat u nodig heeft? Vraag iemand uit uw directe omgeving om hulp of vraag om een gratis en onafhankelijk cliëntondersteuner via de gemeente.