Clientenraad

Lid worden van de Clientenraad?

Wilt u meedenken over hoe de zorg verbeterd kan worden in Amsterdam Zuidoost?
Word dan lid van de Cliëntenraad van uw gezondheidscentrum!

Wat doet een cliëntenraad?
De Cliëntenraad praat mee over de gang van zaken in het Gezondheidscentrum. De Cliëntenraad is spreekbuis voor de patiënten en geeft (on)gevraagd advies over onderwerpen die voor patiënten van belang zijn.

De cliëntenraad vergadert 4 – 6 keer per jaar.

U bent van harte welkom als:

  • u ingeschreven staat als patiënt bij het Gezondheidscentrum
  • zich wilt inzetten voor de verbetering van de zorg in de buurt
  • zich kunt inleven in de belangen van cliënten en tegelijk voldoende afstand kan nemen van persoonlijke belangen.

Alle informatie over de cliëntenraad vindt u op de website van de Clientenraad.
Clientenraad

Bent u geïnteresseerd?

Stuur een mail met vermelding van uw naam, adres en motivatie naar  clientenraad@gazo.nl .
U kunt ook eerst eens een vergadering bijwonen om te kijken of het wat voor u is.